Regulamin

REGULAMIN
sala zabaw i rozrywki dla dzieci i dorosłych „ Pszczółka Maja”

1. Pszczółka Maja to sala zabaw i rozrywki dla dzieci i dorosłych.
2. Przed wejściem do sali zabaw i rozrywki Pszczółka Maja należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.
3. Dzieci mogą przebywać na sali zabaw i korzystać z jej atrakcji wyłącznie pod opieką przynajmniej jednej osoby dorosłej. Odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci korzystających z centrum zabaw są ich rodzice lub opiekunowie. Pracownicy obsługi sali nie świadczą opieki nad dziećmi.
4. Z zabawek i sprzętów znajdujących się na terenie Pszczółki Mai należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
6. W przypadku doznania urazu fizycznego podczas korzystania z atrakcji obiektu, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić pracownikowi Sali zabaw.
7. W sali zabaw Pszczółka Maja istnieje zakaz:
• wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających i przebywania osób po spożyciu tego rodzaju substancji;
• wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, ostrych i szklanych;
• wnoszenia żywności i napojów;
• palenia tytoniu oraz e-papierosów;
• wprowadzania zwierząt.
8. Korzystanie z sali zabaw i rozrywki Pszczółka Maja jest odpłatne. Ceny naliczane są według przyjętego i ogólnodostępnego Cennika.
9. Na teren Pszczółki Mai korzystający wchodzą bez okrycia wierzchniego oraz plecaków i toreb. Istnieje możliwość pozostawienia rzeczy w szatni.
10. W sali zabaw opiekunowie oraz dzieci przebywają bez obuwia. Dzieci wchodzą do sali zabaw w skarpetkach, rajstopach lub obuwiu zamiennym, natomiast rodzice/opiekunowie w skarpetkach lub ochraniaczach na obuwie.

11. Dzieci, wchodząc na teren sali, powinny zdjąć wszelkie przedmioty mogące stanowić zagrożenie, w szczególności: zegarki, biżuterię, łańcuszki, pierścionki, bransoletki, kolczyki, paski z ostrymi sprzączkami, ubrania z długimi sznurkami (np. przy kapturach) lub same sznurki, długopisy, telefony komórkowe, itp.
12. Na terenie Pszczółki Mai zabronione są wszelkie agresywne zachowania takie jak: bójki, popychanie, wchodzenie po zjeżdżalniach pod górę, noszenie się nawzajem i wskakiwanie na siebie oraz wszelkie inne zachowania niebezpieczne.
13. Pracownicy obsługi mogą żądać opuszczenia obiektu przez osoby naruszające Regulamin lub stwarzające zagrożenie dla innych, a także przez osoby niestosujące się do ich zaleceń. Cena za niewykorzystany bilet nie podlega zwrotowi.
14. Na teren sali mogą nie zostać wpuszczone osoby stwarzające zagrożenie dla innych korzystających z obiektu. Obsługa zastrzega także możliwość niewpuszczenia kolejnej osoby, jeśli większa niż aktualna liczba osób zagraża komfortowi i bezpieczeństwu Klientów.
15. Znajdujący się na terenie sali Pszczółka Maja „Małpi Gaj” to konstrukcja przeznaczona dla dzieci do lat 12. Na konstrukcji nie mogą przebywać osoby dorosłe. Ponadto zabrania się:
• niszczenia konstrukcji, zabawek i pozostałych elementów znajdujących się w sali
• wynoszenia piłeczek z basenu
• wspinania się po zewnętrznych i wewnętrznych ścianach konstrukcji
• zjeżdżania głową w dół, skakania ze zjeżdżalni, wchodzenia na zjeżdżalnie od strony pochylni oraz poruszania się po nich w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy
• wchodzenia na konstrukcję z jedzeniem i piciem
• wchodzenia przez rodziców/opiekunów na konstrukcję, zjeżdżalnie, do basenu z piłeczkami
Na wszystkie obiekty razem z dzieckiem może wejść tylko pracownik obsługi.
16. Uiszczenia dobrowolnie dodatkowej opłaty w wysokości 2 zł zezwala także na skorzystanie ze znajdujących się na terenie sali cymbergaja oraz innych urządzeń.
17. W razie wątpliwości, sprawy niejasne bądź nierozstrzygnięte w niniejszym Regulaminie należy skonsultować z obsługą.
18. Wejście do sali zabaw i zakupienie biletu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
19. Karta dużej rodziny dotyczy tylko jednorazowych biletów wstępu.